Facebook Pixel

Готови ли сте за зимата?

Начало / Актуално / Готови ли сте за зимата?

Дата на публикуване : 28.12.2013

Ниските температури са изпитание за всяко едно съоръжение или машина. Понижаването на точката на оросяване на компримирания въздух е само една от стъпките за преодоляването на формирането на лед в пневматичните компоненти и безотказната им работа при ниски температури.

Съвместно с Parker Hannifin ви предлагаме гама от пневматични изделия работещи при екстремни температури. Тези изделия са широко използвани при мобилните пневматични решения например в железопътния транспорт, както и в промишлени инсталации, при които не е възможно температурата на околната среда да бъде доведена до нормални граници.

  • Въздухоподготителни групи за ниски температури Global FRL P32/33  до -25 C и Origa Airlift до -40 C
  • Пневматични, механични и електро-пневматични Разпределители Viking Xtreme. до-40 C
  • Стандартизирани разпределители Global ISO DX съгласно ISO 5599-1  Size 1,2,3 до -30 C
  • Пневматични цилиндри съгласно ISO 15552  P1D-X за екстремни температури от -40 C до +150 C
  • Компактни пневматични цилиндри съгласно ISO 21287 Серия P1P за екстремни температури -40 C до +120 C
  • Специални безпрътови цилиндри Parker Origa OSP-L за ниски температури до -40 C