Facebook Pixel

Иновативни решения

Начало / Актуално / Иновативни решения

Дата на публикуване : 29.05.2018

Иновативността е част от нашата сила и създаването на иновативни решения е част от стратегията на Индуматик за запазване на пазарните позиции и непрекъснатото повишаване удовлетвореността у нашите клиенти. Наред с много внедрени решения ние получихме и официално признание чрез сертификат от Патентно ведомство на РБ за създаването на полезен модел в автоматизиране управлението на товарни вагони. С това даваме възможност на клиентите да получат по-сигурно и безопасно обслужване.

Иновативни решения от Индуматик.