Facebook Pixel

Нова стъпка в отношенията с Flowrox

Начало / Актуално / Нова стъпка в отношенията с Flowrox

Дата на публикуване : 28.10.2015

В знак на успешната съвместна работа с продуктовата гама на Flowrox Oy, на посещение в Индуматик ООД беше търговския мениджър на фирмата за Централна и Източна Европа г-н Исмо Хемелейнен.

Flowrox Oy потвърдиха желанието за съвместна дейност като разшириха обхвата на съвместна дейност с Индуматик ООД до всички продуктови групи и до всички индустриални сектори в България. С този акт Индуматик ООД се превръща в единствен представител на финландската фирма за България.

Г-н Хемелейнен представи новостите във вече утвърдените продукти на фирма Flowrox в областта на тежките абразивни и агресивни флуиди, както и ново изделие за мониторинг на натрупванията и обрастванията в индустриалните тръбопроводи. В този период бяха направени посещения при потенциални и утвърдени клиенти на фирмата.