Facebook Pixel

Общи условия

Начало / Общи условия

Индуматик ООД („Доставчика“) събира определена информация директно или чрез уебсайта www.indumatic.com и неговите поддомейни (“Услугата”, “Сайта”). Този документ (“Политика за защита на личните данни”) описва нашите политики и процедури, регламентиращи събирането и обработването на тази информация, която идентифицира индивидуален потребител и може да бъде използвана за контакт с него или нея (“Лични данни”, “Лична информация”).

Административен орган, упражняваш контрол:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15
Тел: + 359 2 915 35 18

Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние събираме лична информация, за да отговорим на Вашите искания, свързани с ползване на  предоставяните от нас безплатни и платени услуги, както и при достъп до определени функционалности на сайта:  подаване на запитвания относно нашите услуги. Използвайки нашата Услуга, Вие изрично се съгласявате Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

УПОТРЕБА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставим възможност да се регистрирате за нашите услуги, за да обработваме Вашите заявки и запитвания, да потвърждаваме Вашите поръчки, да Ви предлагаме допълнителни услуги и събития –  това понякога може да включва информация за подходящи продукти и услуги, за издаване на счетоводни документи, за предоставяне на клиентско обслужване, за информиране за промоции и др., за да изпълним поетите пред Вас ангажименти и да Ви предоставим услугата, която очаквате.

Вие имате право да откажете вашите лични данни да бъдат използвани от нас за търговски, рекламни или маркетингови цели. Ако не желаете вашите данни да бъдат използвани от нас за търговски, рекламни или маркетингови цели, можете да се свържете се с нас на контактите, публикувани на www.indumatic.com.

Ние бихме могли да използваме Ваша информация, за да създадем обобщена статистика, която е анонимна, както и за да извършим базиран на нея статистически анализ.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние гарантираме сигурността на данните, които ни изпращате, чрез въведени процедури. Вашата информация може да се съхранява и обработва на определени локации, където се намираме ние, в строго съответствие с приложимото българското и европейското законодателство за конфиденциалност и защита на личните данни.

Запитвания и оплаквания, свързани с настоящата Политика за защита на личните данни, можете да ни изпращате на имейл адресите за контакт, публикувани на www.indumatic.com

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Ние не следва да разкриваме Вашата лична информация на трети страни, без Вашето изрично съгласие.

Изключение правят случаите, при които определена информация се предоставя на адвокати, агенции за събиране на вземания, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за справяне с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Ние също така можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

Ние ще запазим Вашите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите ни или дотогава, докато ни задължава закона. След това Вашите данни ще бъдат изтрити.

Партньори

Parker Deprag VSR Industrietechnik GmbH Pernow Armaturen Flowrox ASV Stuebbe SprayStream GSR Ventiltechnik

Сертификати

ISO 9001 ISO 9001:2015

ISO 14001:2015 БДС EN ISO 14001:2015 

BS OHSAS 18001:2007 BS OHSAS 18001:2007

Политика по качеството Политика по качеството