Facebook Pixel

Повишаване на налягането

Начало / Актуално / Повишаване на налягането

Дата на публикуване : 26.02.2014

Често в производствения процес с увеличаването на консумацията на въздух, компресорното оборудване не може да достави необходимото за повечето пневматични компоненти 6 bar. В определени случаи това може да създаде проблеми, когато изпълнителните механизми поради усилия или скорости трябва да работят на по-високо налягане. Типични примери са моментни консуматори като, пневматични цилиндри монтирани на спирателна арматура, пневматични оръдия и др. ако са предвидени за работа при 6 bar. В тези случаи, когато консуматорите не са постоянни или с нисък дебит е подходящо използването на пневматични бустери или още познати като бустер помпи.

Пневматичните бустери могат да се използват за повишаване на налягането в отделни звена от цялата пневматична система в едно предприятие. Предпочитани са поради ниските инвестиционни разходи и ниските разходи за поддръжка, компактността им и лесното сервизиране. Пневматичните бустери могат да създат налягания от 2 до 100 бара. Основния принцип на работа на пневматичните бустери е разликата в площа на задвижващото и нагнетателното бутало . Тази разлика в площите се означава със съотношението, с което повишават входното налягане1 :2, 1:4, 1:50 и др.

Една Бустерна система се състои от няколко основни компонента: Регулатор за налягане или въздухоподготвителна група, Бустер за налягане, ресивер за високо налягане и предпазен клапан. Индуматик ООД предлага на клиентите си цялостни решения за повишаването на налягането в отделни производствени звена, съобразено с консумацията на изпълнителните елементи.

Пневматични цилиндри от Индуматик.