Facebook Pixel

Промишлена арматура за химически агресивни и корозивни флуиди

Начало / Актуално / Промишлена арматура за химически агресивни и корозивни флуиди

Дата на публикуване : 03.07.2020

С повече от 60 години опит, немската фирма Stuebbe е сред утвърдените производители на полимерна арматура в Европа.
Продуктите ѝ се отличават с високо качество, дълъг експлоатационен ресурс и устойчивост при най-корозивните и агресивни приложения в индустрията.
Гамата се състои от основните типове арматура – сферични кранове, бътерфлай клапи, мембранни вентили, магнетвентили, възвратни клапани, филтри.
Разнообразието от полимерни материали и уплътнения покриват широка част от индустриалните приложения.
 

 
Материали: PVC-U, PP, PVDF, PTFE
Размери: DN8 до DN200
Задвижвания: ръчно, пневматично, електрическо
 

Индустрии и приложения:

 
Опазване на околната среда  
 • Третиране на води
 • Пречистване на въздух и газове

 

 
 
 
 
Обработка на повърхности 
 • Производство на платки
 • Производство на полупроводници
 • Фотоволтаични системи
 • Галванични процеси
 • Нанасяне на покрития върху стъкла
 • Системи са боядисване и покрития

 

Химическа индустрия 
 • Химически производства
 • Производство на киселини
 • Производство на торове
 • Хлор-алкална електролиза
 • Производство на почистващи препарати
 
 
 
Добивна промишленост, Металургия
 • Добив на суровини
 • Електролиза
 • Байцване на метали
 • Регенерация на киселини

 

 

 

Информация и каталози за полимерна арматура за химически агресивни флуиди: