Facebook Pixel

Сертифициране ISO 9001:2008

Начало / Актуално / Сертифициране ISO 9001:2008

Дата на публикуване : 22.01.2013

В края на 2012г. Индуматик ООД успешно покри критериите за сертифициране по качество съгласно ISO 9001:2008.  От декeмври 2012 г. системата се превърна в работещ инструмент и завиши нашата отговорност по отношение на клиентите. Така след въвеждането на интегрираната ERP система, това е втория акт, чрез който се стремим да докажем, че сме съвременна иновативна и отговорна фирма.