Facebook Pixel

Техническо обучение

Начало / Актуално / Техническо обучение

Дата на публикуване : 08.11.2015

Представители на Индуматик ООД посетиха централата на VSR Industrietechnik GmbH в Дуйсбург, Германия за участие в специализирано техническо обучение и запознаване с техническите новости на фирмата. Обучението обхваща приложението на системите за подтискане на прахови емиси с технологията "суха мъгла" и системите от въздушни бластери срещу засводявания при обработката на насипни товари. Това разширява нашите понания и възможности за работа при нашите клиенти. За участието са издадени сертификати.