Facebook Pixel

Три причини да използвате MDT полимерите като материал за дюзи, скоби и миещи глави в Хранително-вкусовата индустрия

Начало / Актуално / Три причини да използвате MDT полимерите като материал за дюзи, скоби и миещи глави в Хранително-вкусовата индустрия

Дата на публикуване : 12.05.2022

 

Какво са MDT полимерите и защо магнитно откриваемата пластмаса се използва в хранително-вкусовата промишленост?

На всеки етап от преработката на продуктите в хранително-вкусовата промишленост, отсъствието на замърсители от всякакъв произход е от основно значение. Освен това много регулации и нормативни уредби гарантират качеството на крайния продукт.

Ако се открие замърсяване с фрагменти от производственото оборудване, то цялата партида от продукти е компрометирана, което може да доведе до значителни загуби и прекъсване на производствения процес.

За да предотврати проблемите на производителите на храни и минимизира риска от замърсяване, PNR Italia въвежда MDT материала като опция за някои основни продукти приложими в тази сфера -  дюзи, миещи глави и скоби.

Какво представляват MDT полимерите?

MDT (Magnetically Detectable Thermoplastics) или магнитно окриваемите полимери представляват пластмаси, които се произвеждат с добавки, които ги правят откриваеми/разпознаваеми от сензорите за метал.

Тъй като всеки тип сензор за метал може да открие MDT материалите, дори когато присъстват в малки части, ги прави подходящи за заместване на метала, като основен материал. Този тип полимери са проследими от всички сензори за метал на пазара (както тези с фиксиран магнит, така и balanced coil сензорите), за разлика от материалите съдържащи феромагнитни прахове.

Освен това, MDT пластмасите не съдържат стоманени или метални частици и в тях не са включени въглеродни или графитни фибри. Благодарение на тези характеристики, компонентите изработени от този материал не отделят фини прахови частици по време на работа, които са трудни за контролиране и могат да доведат до замърсяване на работната среда, процеса или крайните продукти.

Изделията на PNR произведени от MDT полимери са  подходящи за контакт с храни, като се изпълняват в тъмно син цвят, с цел по-добра идентификация при всякакви обстоятелства.

Какви са предимствата при използването на откриваеми пластмасови дюзи, миещи глави и скоби?

1.      ОТКРИВАЕМОСТ

Повечето открити полимери/пластмаси се откриват чрез рентгенови лъчи, магнитно и визуално, благодарение на техния състав и цвят. Това улеснява идентифицирането им както в готови, така и в полуготови продукти.

2.      НИСКА ПЛЪТНОСТ / ПЛАВАЕМОСТ

За разлика от метала, полимерите са по-лесно откриваеми, тъй като са с по-ниска от водата плътност и изплуват, което ги прави още по-лесни за забелязване при мокрите процеси в хранително-вкусовата промишленост.

3.      ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ

Както всички пластмаси, дори MDT полимерите са изключително устойчиви от химическа гледна точка и агресивни среди / флуиди.

Допълнителна информация относно всички видове дюзи за индусриално приложение можете да намерите на нашата страница, както и на страницата на PNR.

За тези и други наши решения и идеи се свържете с нас.