Facebook Pixel

Дюзи за металургията

Дюзи и решения за различните процеси в металургичната индустрия.

Дюзите за металургията намират приложение във всички етапи на процесите по обработка на суровините и третирането на готовите материали.

Предлагаме специфични дюзи свързани с процесите:

- прахоподтискане при обработка кокса
- охлаждане и обдухване
- валцоване - отстраняване на накип
- декапиране / ецване