Facebook Pixel

Предотвратяване на засводявания

Начало / Продукти / Системи за насипни товари / Предотвратяване на засводявания

Технологията на въздушните оръдия и дюзи, предотвратява появата на проблеми при съхранението и движението на насипни товари изразяващи се в задържане, полепване, сбиване, втвърдяване и други като осигурява лесното изтичане и транспортиране на материали като: въглища, варовик, строителни материали и смеси, отпадъци, земни маси, руди, зърно, хранителни материали и много други. Това предотвратява спирането на технологичните линии и свързаните с това финансови загуби.

Обеми: 12 l, 20 l, 33 l, 50l, 75 l, 100 l, 150 l, 300 l и 500 l

Работна температура: - 10o до 120o

Работно налягане: 6 bar до 10 bar

Опции: Външни вентили, Janus-вентили, голяма гама от специални дюзи, изпълнение за високи температури

Обеми: 2 l, 5 l и 8 l

Работна температура: - 10o до 120o

Работно налягане: 6 bar до 10 bar