Facebook Pixel

Компоненти за автоматизация

Начало / Продукти / Компоненти за автоматизация

Пневматика е технология, която използва сгъстен въздух за задвижване на машини и съоръжения. Позната е още като част от автоматизация на процеси. Пневматиката работи на принципа на сгъстен въздух или газ под налягане, който се използва като енергиен носител в процеса на работа. 

Какви са приложенията на пневматиката?

Приложенията на пневматиката в индустрията са различни в зависимост от процеса, който трябва да бъде автоматизиран. Например, вакуумните системи могат да генерират вакуум чрез пневматични компоненти, наречени ежектори или вакуумгенератори. Пневматиката намира приложение в почти всички производствени отрасли.

Пневматичната система може да реализира логически операции, без необходимост от използването на електроника.

Пневматичният цилиндър, наричан още въздушен цилиндър, е механично устройство, което използва сгъстен въздух. Целта на пневматичния цилиндър е да извърши линейно движение с определена сила и скорост. За разлика от хидравичните цилиндри при пневматичните цилиндри компресираният въздух е флуидът, който принуждава буталото да се движи в желаната посока.

Пневмомоторът работи на подобен принцип като хидравличния мотор. Компресираният въздух избутва ламелите на ротора и по този начин движението на флуида се преобразува в ротационно. Разликата е, че пневмомоторът използва газ, като източник на енергия, вместо течност. За задвижване пневмомоторът обикновено използва сгъстен въздух. 

За специални приложения могат да се използват азот или инертни газове, които са безопасни за околната среда и човека. При пневмомоторът , за разлика от пневматичния цилиндър, е необходим постоянен поток от компресиран въздух, който се изпуска към атмосферата.

Защо да използвате пневматика?

Както вече споменахме, пневматиката се използва толкова широко, че често се разглежда като една от най-използваните енергии. Нарежда се на 4-то място след електричеството, природния газ и водата. Но  в сравнение с електричеството, пневматиката е малко по-скъпа. Но множеството й предимства компенсират цената. 

На първо място пневматиката има по-ниски авансови разходи и разходи за поддръжка. Точно това превръща пневматиката в най-популярния и рентабилен избор за индустрията. Дори електричеството трудно може да се съревнова с надеждността на пневматиката.

Освен това, пневматиката има просто устройство и е с по-малки размери. Тя е значително по-лесна за управление и контрол. 

В тази категория можете да разгледате нашите пневматични системи. Свържете се с нас на телефон: 0878 342 568, ако не можете да се ориентирате или се нуждаете от консултация.

Пневматични цилиндри и задвижвания

Пневматични цилиндри и задвижвания

Целият спектър от пневматични цилиндри, изобщо задвижвания, е на разположение на конструктори и механици от всички отрасли на индустрията.

Ние - от Индуматик, допълваме гамата от пневматични цилиндри със специални клиентски решения, направени специално за конкретни задачи и работни условия.

Какво представляват?

Това са механични устройства, които произвеждат сила, като използват енергията от въздух под налягане. Тези устройства се състоят от бутало, бутален прът и цилиндър. Налягането вътре в цилиндъра се повишава, когато въздухът влиза от едната страна на цилиндъра. Повишаването на вътрешното налягане кара буталото да се движи в определена посока. Буталният прът предава развитата сила на обекта, който трябва да се движи.

Работната течност в пневматичните цилиндри е сгъстен въздух. Следователно, тези устройства са желателни за среда, изискваща високо ниво на чистота. Причината е, че течността няма да замърси околната среда в случай на изтичане. Работят тихо и не изискват големи резервоари за съхранение на работната течност.

За какво се използват пневматични цилиндри?

Пневматични цилиндри се използват в автоматизацията на машини и промишлени процеси. Силата и движението, произведени от тях, могат да се използват в механизми като затягане, изхвърляне, блокиране и повдигане. Във фабриките те се използват при повтарящо се вземане и поставяне на обекти в машина или оборудване. В тръбопроводните системи се използват в работни клапани.

Пневмомотори | Пневматични мотори и въртящи съединители

Пневмомотори | Пневматични мотори и въртящи съединители

Стандартни, специални, неръждаеми пневмомотори.

Направени за тежки работни условия във взривоопасни и запрашени среди, работещи под вода или в тежка заобикаляща среда пневмомоторите са подходящо решение, когато електрическите са стигнали своите пределни граници. Широка гама от изделия и специални изпълнения за дефинирани от клиентите изисквания.

Разпределители и вентили

Разпределители и вентили

Пълната гама разпределители и вентили, използвани в пневматичните системи. Голям избор от дизайн, конструкции, материали, размери, условия на работа, монтаж и всякакви други изисквания, които се появяват в процеса на работа.

Въздухоподготовка

Въздухоподготовка

Осигуряването на постоянни параметри и качество на работния въздух е важно условие за продължителната безпроблемна работа на всички елементи в системата и за гарантиране на дългия им живот. С широката гама изделия се гарантират желания дебит, налягане, филтриране на твърдите частици и редуциране на количество маслени пари и влага.

Parker Global FRL Training Video

Шлаух, съединители и аксесоари

Шлаух, съединители и аксесоари

В помощ на широката гама от пневматични компоненти, аксесоарите са необходимите елементи за оборудването на системите, така че да бъдат напълно окомплектовани и да се превърнат в сбор от елементи в работеща машина.
Legris LIQUIfit - Съединители и шлаух за напитки и течности
Legris - Съединители/Фитинги за хранително-вкусовата промишленост
Legris - Съединители за течности при закаляване и охлаждане
Legris - Продукти за медицинска апаратура
Legris - Продукти за Ж.П. транспорт
Логически и контролни елементи

Логически и контролни елементи

Все по-малко използвани поради навлизането на съвремените контролери и системи за управление, логическите пневматични елементи са запазили своето място при специфични задачи, където се търси сигурност или няма възможност за използване на електрически ток. Но при изпълнението на някои задачи, те все още нямат свой заместител.

Вакуумна техника

Вакуумна техника

Широка гама от вакуумни елементи, достатъчни за изпълнението на всякакви задачи, свързани с пренасянето на малки и големи части и предмети от една позиция в друга. Задачите, свързани с манипулации и асемблиране, са основните потребители на тези компоненти.

Регулираща техника

Регулираща техника

Регулиране на въздух, вода, пара и други флуиди. Регулаторите се използват във всяка флуидна система за предварително определяне на константни работни условия или за непрекъснато контролиране на процесите по отношение на налягане и дебит.