Компоненти за автоматизация

Начало / Продукти / Компоненти за автоматизация
Цилиндри и задвижвания

Цилиндри и задвижвания

Целият спектър от пневматични задвижвания е на разположение на конструктори и механици от всички отрасли на индустрията. Гамата се допълва и от специални клиентски решения направени специално за конкретни задачи и работни условия.

Пневматични мотори и въртящи съединители

Пневматични мотори и въртящи съединители

Стандартни, специални, неръждаеми. Направени за тежки работни условия във взривоопасни и запрашени среди, работещи под вода или в тежка заобикаляща среда пневматичните мотори са подходящо решение, когато електрическите са стигнали своите пределни граници. Широка гама от изделия и специални изпълнения за дефинирани от клиентите изисквания.

Разпределители и вентили

Разпределители и вентили

Пълната гама разпределители и вентили използвани в пневматичните системи. Голям избор от дизайн, конструкции, материали, размери, условия на работа, монтаж и всякакви други изисквания, които се появяват в процеса на работа.

Вентилни блокове

Вентилни блокове

Вентилните блокове не са просто сбор от вентили и разпределители. Те осигуряват компактен интегринан монтаж и са незаменими, когато пневматичното управление трябва да намери своето подходящо място във възел или машина. В по-развитият си вариант вентилните блокове и острови съдържат в себе си и контролери или други комуникационни модули, което може да ги превърне в отделна напълно самостоятелна работна единица.

Въздухоподготовка

Въздухоподготовка

Осигуряването на постоянни параметри и качество на работния въздух е важно условие за продължителната безпроблемна работа на всички елементи в системата и за гарантиране на дългия им живот. С широката гама изделия се гарантират желания дебит, налягане, филтриране на твърдите частици и редуциране на количество маслени пари и влага.

Регулираща техника

Регулираща техника

Регулиране на въздух, вода, пара и други флуиди. Регулаторите се използват във всяка флуидна система за предварително определяне на константни работни условия или за непрекъснато контролиране на процесите по отношение на налягане и дебит.  

Логически и контролни елементи

Логически и контролни елементи

Все по-малко използвани поради навлизането на съвремените контролери и системи за управление, логическите пневматични елементи са запазили своето място при специфични задачи, където се търси сигурност или няма възможност за използване на електрически ток. Но при изпълнението на някои задачи, те все още нямат свой заместител.

Вакуумна техника

Вакуумна техника

Широка гама от вакууми елементи, достатъчни за изпълнението на всякакви задачи свързани с пренасянето на малки и големи части и предмети от една позиция в друга. Задачите свързани с манипулации и асемблиране са основните потребители на тези компоненти.

Шлаух, съединители и аксесоари

Шлаух, съединители и аксесоари

В помощ на широката гама от пневматични компоненти аксесоарите са необходимите елементи за оборудването на системите, така че да бъдат напълно окомплектовани и да се превърнат от сбор  елементи в работеща машина.