Facebook Pixel

Обучения и семинари

Обученията са на теми и с изделия, които се ползват в ежедневието при разнообразни задачи в индустрията. Лекторите са част от екипа на фирмата с дългогодишен опит в практическото използване и прилагане на компонентите, натрупан обем от техническа информация за базови и нови решения и с голям опит в обучението на екипи. Чрез тези семинари ще придобиете теоритични и практически познания за компоненти използвани в ежедневната практика, както и ще дискутирате реални технически проблеми и специфични особенности в работата на компонентите.

Пневматична схемотехника -  пневмотехника, нови технологии и услуги от Индуматик
Пневматична схемотехника -  пневмотехника, нови технологии и услуги от Индуматик