Facebook Pixel

Оръдия за водна мъгла

Мобилните системи за подтискане на прахови емисии и в часност оръдията за водна мъгла са с широк обхват на приложение при различни дейности и съоръжения свързани с обработването на насипни товари: открити площи, складови помещения, разтоварища и претоварища, пристанища, работни халета, събаряне на сгради, транспортиране на насипни материали, трошачни, кариери, изкопни и взривни работи и много други.

Обхват: до 100 m
Работно налягане: 20 / 80 bar
Размер на капките: 50 µm до 150 µm
Консумация на вода: от 10 l/h до 5400 l/h
Опции: Дистанционно управление, ротация, автоматична настройка на ъгъла на пръскане, телескопична стойка

Обхват: до 100 m
Работно налягане: до 20 bar
Размер на капките: 50 µm до 150 µm
Консумация на вода: до 5400 l/h
Опции: Дистанционно управление, ротация, автоматична настройка на ъгъла на пръскане