Оръдия за водна мъгла

Обхват: до 100 m

Работно налягане: 20 / 80 bar

Размер на капките: 50 µm до 150 µm

Консумация на вода: от 10 l/h до 5400 l/h

Опции: Дистанционно управление, ротация, автоматична настройка на ъгъла на пръскане, телескопична стойка

Обхват: до 100 m

Работно налягане: 20 bar

Размер на капките: 50 µm до 150 µm

Консумация на вода: до 5400 l/h

Опции: Дистанционно управление, ротация, автоматична настройка на ъгъла на пръскане