Facebook Pixel

Пневматични оръдия срещу засводявания при насипни товари

Начало / Решения / Пневматични оръдия срещу засводявания при насипни товари

Индуматик ООД предлага решения за преодоляване на проблеми при съхранение и движение на насипни материали от мястото на складиране до  крайното им ползване. Поради своето естество, влажност, температура и други физико-химични фактори насипните материали губят своята течливост и създават трудности при съхраняване и движение. Това се изразява в задържане, полепване, сбиване, втвърдяване и т.н., което води до задръствания и засводявания в силози и бункери, до запушване на пресипки, преходи и тръбопроводи, блокиране на транспортни ленти и други. Намалява се пропускливостта и производителността и често се налага спиране на технологичните линии. При непрекъснати процеси се получават сериозни технически проблеми, което води несъмнено до финансови загуби.

Разчитайки на натрупания собствен опит и подкрепата на своите партньори, ние се справяме с тези препятствия. Чрез технологията на въздушните оръдия и дюзи, както и използването на други решения, предотвратяваме появата на проблеми  и осигуряваме лесното изтичане и транспортиране на въглища, варовик, строителни материали и смеси, отпадъци, земни маси, руди, зърно, хранителни материали и много други.

Ние подпомагаме своите клиенти от момента на установяване на проблема или още във фазата на проектните работи, до момента на пуск на системата, като осигуряваме надеждно работещо техническо решение, доставка и подготовка на окомплектовката, монтаж или шефмонтаж на цялото оборудване, гаранции, обучение, сервизна дейност и подръжка. Доказателство за нашата работа са успешно завършените и работещи проекти.