Facebook Pixel

Пневматични решения в транспортната техника

Начало / Решения / Пневматични решения в транспортната техника

Опитът, който натрупахме в областта на мобилните пневматични решения ни дава увереността да се считаме за лидер в този бранш в България. Нашите решения са работещи, както в страната и зад граница, така също плават в световните морета. Те обхващат решения като автоматично управление при разтоварването на вагони за насипни товари с широк спектър от защити и удобства за операторите и нови разработки и авангардни решения с различни приложения в железопътния транспорт и корабоплаването. В този случай Индуматик ООД поема ангажимента от разработването на работеща пневматична схема, доставка на елементите, интегриране в решението на клиента и участие в монтажните дейности при производителите или ремонтните звена. В помощ на нашите решения са водещи фирми производители на компоненти в този бранш.

Успоредно с изпълнението на такива проекти ние доставяме компоненти и решения за оборудване на вагони с арматура, подръжка с пневматични резервни части и модернизиране на различни възли от вагони, локомотиви, автобуси, трамваи и пневматични приспособления за кораби и други съоръжения в областта на транспорта.

При въпроси свързани с мобилната пневматика се обърнете към нашите специалисти.