Facebook Pixel

Регулираща техника

Регулиране на въздух, вода, пара и други флуиди. Регулаторите се използват във всяка флуидна система за предварително определяне на константни работни условия или за непрекъснато контролиране на процесите по отношение на налягане и дебит.