Facebook Pixel

Вакуумна техника

Широка гама от вакуумни елементи, достатъчни за изпълнението на всякакви задачи, свързани с пренасянето на малки и големи части и предмети от една позиция в друга. Задачите, свързани с манипулации и асемблиране, са основните потребители на тези компоненти.