Facebook Pixel

Вакуумна техника

Широка гама от вакууми елементи, достатъчни за изпълнението на всякакви задачи свързани с пренасянето на малки и големи части и предмети от една позиция в друга. Задачите свързани с манипулации и асемблиране са основните потребители на тези компоненти.