Facebook Pixel

Въздухоподготовка

Осигуряването на постоянни параметри и качество на работния въздух е важно условие за продължителната безпроблемна работа на всички елементи в системата и за гарантиране на дългия им живот. С широката гама изделия се гарантират желания дебит, налягане, филтриране на твърдите частици и редуциране на количество маслени пари и влага.

Parker Global FRL Training Video

Parker
 
Присъединяване: 1/4" до 2"
Дебит: до 40 m3/min
Работно налягане: входно налягане до 20 bar, регулиране до 17 bar
Степен на филтриране: 40 µm / 5 µm / 1 µm / 0,01 µm, абсорбер
Тип присъединяване: BSPP (G); NPT
Работна температура: -10 до +65.5 °C
Кондензоотделяне: автоматично, полуавтоматично, ръчно
Качество на въздуха: ISO 8573-1:1991 Class 3/5; ISO 8573-1:2001 Class 6/7
Parker
 
Дебит: до 2800 l/min
Работно налягане: от 5 bar до 16 bar
Работнa температура: от 2°C до 60°C
Присъединяване: G 1/2"
Вид резба: BSPP / NPT
Ниво на шума: ≤ 70 dB(A)
Parker
 
Дебит (при 7 бара): 85 l/min до 567 l/min 
Работно налягане: от 4 bar до 12 bar
Работнa температура: от 1,5°C до 50°C
Присъединяване: G 3/8"
Вид резба: BSPP / NPT
Ниво на шума: ≤ 70 dB(A)
Електронен контролен таймер.
Parker
 
Дебит (при 7 bar): от 9.9 l/sec до 620 l/sec
Работно налягане: до 20 bar
Размер тръбопровод: 1/4" до 4", DN40 до DN300
Присъединяване: BSPT / BSPP / NPT / фланец
Работна температура: от 2 °C до 100 °C
Parker
 
Дебит (при 7 bar): от 10 l/sec до 1000 l/sec
Работно налягане: 2 до 16 bar
Размер тръбопровод: G1/4" до G4"
Присъединяване: BSPP / NPT 
Работна температура: от 2 °C до 80 °C
Бустери за повишаване на налягането