Facebook Pixel

Индустриална арматура

Начало / Продукти / Индустриална арматура

Индустриалната арматура се разделя на два основни вида: регулираща арматура и спирателна арматура. Спирателната се използва с функция за преустановяване или спиране на потока на даден флуид. Според управлението си, тя може да бъде ръчна или автоматична. Най-често използваните задвижвания на автоматичната спирателна арматура са: пневматично, електрическо или хидравлично.

Всяка индустриална арматура, която има за цел спирането на потока в тръбопровод се нарича спирателна арматура.

Най-често срещаните видове спирателна арматура са: сферичен кран, бътерфлай клапа, шибърен кран или вентил, ножов шибър. Също така има и специализирана спирателна арматура. Например „pinch“-вентилите, които се използват като спирателна арматура при абразивни флуиди като шлам и суспензии. Този вид арматура гарантира пълна херметичност при затваряне дори и при наличие на твърди частици в флуида.

Спирателната арматура се използва главно във водопроводната мрежа и промишлеността. Могат да имат множество приложения. Например за спиране на потока на топлата и студената. В някой случаи ръчната спирателна арматура, може да се използва за регулиране на потока, например бътерфлай клапа.

За правилния избор на спирателната арматура е необходимо да бъдат взети предвид следните фактори: химичен състав на флуида, работно налягане, температура и размера на тръбопровода. В зависимост от химичния състав на флуида, този вид арматура може да бъде изработена от материали като чугун, неръждаема стомана или полимер.

Арматура за абразивни и тежки флуиди

Арматура за абразивни и тежки флуиди

Арматура за най-тежките условия на работа по отношение на флуиди с висока степен на абразивност и корозивност и с висок визкозитет и голям процент на твърдо вещество.

Видео:  Valmet-Flowrox Valves
Арматура за агресивни флуиди

Арматура за агресивни флуиди

Специализирана полимерна арматура за работа с химически агресивни флуиди. Подходящи за химическата, фармацевтичната, биотехнологичната индустрии, пречистването на процесни и отпадъчни води, металургията и други.

Стандартна арматура

Стандартна арматура

Стандартна индустриална арматура с широко приложение във всички индустриални отрасли. Различи по материал, характеристики и големина кранове, клапи и вентили пригодени за работа в различни индустриални системи и среди.

Задвижвания

Задвижвания

Пълна гама компоненти за управление на различни видове спирателна арматура. Пневматични и електрически задвижки, както и принадлежности към тях.

Инструментални фитинги за КИП и А

Инструментални фитинги за КИП и А

Фитинги за Контролно Измервателни Прибори и Автоматизация, Parker Hannfiin.

Видео:  Parker - A-Lok Fittings