Facebook Pixel

Логически и контролни елементи

Начало / Продукти / Компоненти за автоматизация / Логически и контролни елементи

Все по-малко използвани поради навлизането на съвремените контролери и системи за управление, логическите пневматични елементи са запазили своето място при специфични задачи, където се търси сигурност или няма възможност за използване на електрически ток. Но при изпълнението на някои задачи, те все още нямат свой заместител.