Facebook Pixel

Системи за насипни товари

Начало / Продукти / Системи за насипни товари

Системи за работа с насипни товари, осигуряващи безпрепятствено движение в най-различни по форма, големина и материал бункери, силози, пресипки, продуктопроводи и други. Блокиране на образуването и разпространяването на прахови емисии в закрити и открити пространства, както и аксесоари за почистване и центроване на транспортни ленти.

Пневматични оръдия срещу засводявания при насипни товари

Предотвратяване на засводявания

Предотвратяване на засводявания

Технологията на въздушните оръдия и дюзи, предотвратява появата на проблеми при съхранението и движението на насипни товари изразяващи се в задържане, полепване, сбиване, втвърдяване и други като осигурява лесното изтичане и транспортиране на материали като: въглища, варовик, строителни материали и смеси, отпадъци, земни маси, руди, зърно, хранителни материали и много други. Това предотвратява спирането на технологичните линии и свързаните с това финансови загуби.

Индустриална вибрационна техника

Индустриална вибрационна техника

Широка гама пневматична, електрическа и хидравлична вибрационна техника намираща приложение във всички индустриални браншове и строителството за слягане, сбиване, придвижване, вибриране на материали и конструкции.

Уплътняване на пресипки

Уплътняване на пресипки

Сегменто-блоковата система за уплътняване на пресипки спестява ресурс и време при поддържане и подменяне, както и държи пресипката винаги уплътнена. Това предотвратява появата на прахови емисии, зацапването на работните места, както и изтичането и загубата на материал.

Почистване и центроване на транспортни ленти

Почистване и центроване на транспортни ленти

Системите за почистване и центроване имат за цел удължаване живота на транспортните ленти и намяляване риска от скъсване и износване. Използването им допринася за повишаване и на производителността, както и за увеличаване на интервалите и намаляване времето за престой на съоръженията.

Съоръжения и инсталации

Съоръжения и инсталации

Продуктовата група обхваща специални решения в обработката на цимент, въглища, минерали, както и съоръжения в стоманодобива. Възлите и инсталациите са с приложения при сепарирането, смесването, филтрирането, транспорта и преноса на материали,