Facebook Pixel

Съоръжения и инсталации

Начало / Продукти / Системи за насипни товари / Съоръжения и инсталации

Продуктовата група обхваща специални решения в обработката на цимент, въглища, минерали, както и съоръжения в стоманодобива. Възлите и инсталациите са с приложения при сепарирането, смесването, филтрирането, транспорта и преноса на материали,