Facebook Pixel

Системи за дезинфекция

Начало / Продукти / Системи за дезинфекция
Портали за дезинфекция. 
- Предназначени за санитарна обработка на хора и колички на места с голям поток и движение или за места, на които има специални хигиенни изисквания.
 
Системи за дезинфекция на закрити пространства.
- За санитизиране и дезинфекциране на площи и повърхности в офиси, магазини, болнични помещения и други
 
Системи за дезинфекция на открити пространства.
- Мобилни устройства за открити площи.
 
Хигиенизиращия препарат и условията трябва да бъдат безвредни или хората следва да носят персонални защитни средства съобразени с препаратите за дезинфекция използвани в системата!

Портали за дезинфекция

Порталите
PNR SaniGate /Hospital
санитарна обработка в борбата със
заразитПортали PNR SaniGate /Hospital/ Market

Портали за дезинфекцияPNR SaniGate Hospital / Market

 
Санитарна обработка в борбата със заразите.
 
 
Мобилност
 
Автоматизирана работа с настройка за време
 
Препарат по избор според нуждите на ползвателя
 
Нисък разход на хигиенизиращ разтвор
 

Дезинфекциране на закрити пространства

Системи за дезинфекция на закрити пространства

PNR - Sani-Move, Sani-Room

MOS - DesintAir

 
 
Санитарна обработка в борбата със заразите.
 
Мобилни системи за дезинфекциране на закрити помещения
 
Препарат по избор според нуждите на ползвателя
 
Нисък разход на хигиенизиращ разтвор
 

Дезинфекциране на открити пространства

Системи за дезинфекция на открити пространства

SprayStream

 
Санитарна обработка в борбата със заразите.
 
Мобилни системи за дезинфекциране на открити пространства и площи
 
Препарат по избор според нуждите на ползвателя
 
Нисък разход на хигиенизиращ разтвор
 

Приложения на системите за водна мъгла и дезинфекция