Системи за дезинфекция

Начало / Продукти / Системи за дезинфекция
Портали за дезинфекция. 
- Предназначени за санитарна обработка на хора и колички на места с голям поток и движение или за места, на които има специални хигиенни изисквания.
 
Системи за дезинфекция на закрити пространства.
- За санитизиране и дезинфекциране на площи и повърхности в офиси, магазини, болнични помещения и други
 
Системи за дезинфекция на открити пространства.
- Мобилни устройства за открити площи.
 
Хигиенизиращия препарат и условията трябва да бъдат безвредни или хората следва да носят персонални защитни средства съобразени с препаратите за дезинфекция използвани в системата!

Портали за дезинфекция

Порталите
PNR SaniGate /Hospital
санитарна обработка в борбата със
заразитПортали PNR SaniGate /Hospital/ Market

Портали за дезинфекцияPNR SaniGate Hospital / Market

 
Санитарна обработка в борбата със заразите.
 
 
Мобилност
 
Автоматизирана работа с настройка за време
 
Препарат по избор според нуждите на ползвателя
 
Нисък разход на хигиенизиращ разтвор
 

Дезинфекциране на закрити пространства

Системи за дезинфекция на закрити пространства

PNR - SaniMove / MOS - DesintAir

 
Санитарна обработка в борбата със заразите.
 
Мобилни системи за дезинфекциране на закрити помещения
 
Препарат по избор според нуждите на ползвателя
 
Нисък разход на хигиенизиращ разтвор
 
Видео:  Mos - DesintAir - Мобилна система за дезинфекция - телескопично рамо с атомайзер
 
Видео:  PNR - Sani Move - Мобилна система за дезинфекция - ръчен пистолет

Дезинфекциране на открити пространства

Системи за дезинфекция на открити пространства

SprayStream

 
Санитарна обработка в борбата със заразите.
 
Мобилни системи за дезинфекциране на открити пространства и площи
 
Препарат по избор според нуждите на ползвателя
 
Нисък разход на хигиенизиращ разтвор
 

Приложения на системите за водна мъгла и дезинфекция