Facebook Pixel

Портали за дезинфекция

Начало / Продукти / Системи за дезинфекция / Портали за дезинфекция
Порталите
PNR SaniGate /Hospital
санитарна обработка в борбата със
заразитПортали PNR SaniGate /Hospital/ Market

Портали за дезинфекцияPNR SaniGate Hospital / Market

 
Санитарна обработка в борбата със заразите.
 
 
Мобилност
 
Автоматизирана работа с настройка за време
 
Препарат по избор според нуждите на ползвателя
 
Нисък разход на хигиенизиращ разтвор
 
Хигиенизиращия препарат и условията трябва да
бъдат безвредни или хората със защитни
средства и съобразени от ползвателя на
систематХигиенизиращия препарат и условията трябва да
Хигиенизиращия препарат и условията трябва да бъдат безвредни или хората следва да носят персонални защитни средства съобразени с препаратите за дезинфекция използвани в системата!
Хигиенизиращия препарат и условията трябва да бъдат безвредни или хората следва да носят персонални защитни средства съобразени с препаратите за дезинфекция използвани в системата!