Портали за дезинфекция

Начало / Продукти / Системи за дезинфекция / Портали за дезинфекция
Хигиенизиращия препарат и условията трябва да
бъдат безвредни или хората със защитни
средства и съобразени от ползвателя на
систематХигиенизиращия препарат и условията трябва да
Хигиенизиращия препарат и условията трябва да бъдат безвредни или хората следва да носят персонални защитни средства съобразени с препаратите за дезинфекция използвани в системата!
Хигиенизиращия препарат и условията трябва да бъдат безвредни или хората следва да носят персонални защитни средства съобразени с препаратите за дезинфекция използвани в системата!